K7 Support

اطلاعات و بیوگرافی ویروسها

لابراتوار ویروس شرکت "K7Computing" بطور 24 ساعته در حال کنترل و نظارت بر فضای سایبری بوده تا هیچگونه کد مخرب و بدافزاری بصورت ناشناخته و غیر قابل تشخیص باقی نماند. در این لابراتوار گروهی از برترین و زبر دست ترین کارشناسان در زمینه تحلیل و تجزیه کدهای مخرب امنیتی مشغول به کار بوده  تا هرگونه  ویروس، تروجان، کرم، جاسوس  افزار و... مورد رصد و شناسایی قرار بگیرد.
در صورت شناسایی کدهای مخرب کارشناسان فنی پس از رمزگشایی، اطلاعات کاملی در زمینه نحوه ورود به رایانه، میزان تخریب، دسترسی های مختلف بدافزار تهیه  نموده و در کمترین زمان ممکن شروع به ساخت ضد کد آن و افزودن به مخزن ویروس نرم افزار جهت به روز رسانی ضد ویروس کاربران می نمایند. بدین ترتیب رایانه کاربر با روزآمد نمودن نرم افزار ضد ویروس در مقابل کد مخرب مذکور مصون می گردد. شما می توانید در صورت نیاز اطلاعات مختلفی زیر را با مراجعه به مرکز اطلاعات ویروسهای شرکت "K7Computing" کسب نمایید:

  • آخرین بدافزارها
  • خطرات امنیتی / آسیب پذیریها
  • تهدیدات ویروسها
  • دایره المعارف و شناسنامه ویروسها

مرکز شناسایی تهدیدات (اطلاعات و بیوگرافی ویروسها)


پاسخ سوالات فنی

K7