K7 Support

ابزارهای رایگان

شرکت "K7Computing" به منظور تامین امنیت رایانه کاربران تعدادی ابزار رایگان را برای مقاصد خاص طراحی نموده است که شما می توانید در صورت آلوده بودن رایانه خود و برخورد با مشکلات امنیتی خاص از آنها استفاده نمایید:


پاسخ سوالات فنی

K7