K7 Support

دریافت دفترچه های راهنما

شما می توانید جهت نصب و راه اندازی محصولات امنیتی شرکت و همجنین اطلاع از امکانات و دستورالعملهای موجود در هر یک از نرم افزارها، دفترچه های راهنما مربوط به محصول موردنظر خود را دانلود نموده و در هر زمان از آن استفاده نمایید.

نرم افزار "K7 Enterprise Security"PDF دفترچه راهنمای امکانات و دستورالعملهای نرم افزار  
PDF دفترجه راهتمای نصب سریع نرم افزار
K7 Enterprise Security

پاسخ سوالات فنی

K7